Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva dosiahli základnú politickú dohodu o rámci Windsor. Ide o dohodu o spoločných riešeniach praktických výziev, ktorým čelia občania a podniky v Severnom Írsku. Táto dohoda im poskytne trvalú istotu a predvídateľnosť.
„EÚ od samého začiatku preukázala skutočné pochopenie nepredvídaných praktických ťažkostí pri vykonávaní protokolu o Írsku/Severnom Írsku v praxi. Spoločné riešenia sú výsledkom odhodlaného úsilia Komisie a Spojeného kráľovstva. Zabezpečujú, aby protokol fungoval v prospech všetkých v Severnom Írsku. Podporujú aj integritu jednotného trhu EÚ a pomáhajú nám vytvárať presne taký druh spolupráce so Spojeným kráľovstvom, ktorý v dnešnom svete potrebujeme – trvácny, strategický a úspešný,” uviedol v tejto súvislosti podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
Spoločné riešenia sa okrem iného týkajú opatrení v oblasti ciel, agropotravinárstva, liekov, DPH a spotrebných daní, ako aj osobitných nástrojov určených na zabezpečenie toho, aby hlasy obyvateľov Severného Írska boli lepšie vypočuté v špecifických otázkach, ktoré sú dôležité pre tamojšie komunity. Tieto nové opatrenia sa opierajú o spoľahlivé záruky na zabezpečenie integrity jednotného trhu EÚ, ku ktorému má Severné Írsko jedinečný prístup.