Pokiaľ ide o trvanie občianskoprávnych a obchodnoprávnych konaní, Slovensku sa medziročne nepodarilo skrátiť dĺžku konania, ktorá stále predstavuje vyše 500 dní. To Slovensko zaraďuje medzi štyri najmenej efektívne krajiny EÚ. Od roku 2010 do roku 2014 sa dĺžka konania na Slovensku predlžuje.
Na druhej strane je pozitívne, že Slovensku sa podarilo skrátiť dĺžku konania v správnom súdnictve. Rovnako je pozitívnou správou to, že slovenským súdom sa darí riešiť nápad vecí, to znamená, že v danom roku je počet vydaných rozhodnutí je vyšší ako počet začatých konaní. Na tomto pozitívnom trende sa podpisuje predovšetkým už spomínané zefektívnenie správneho súdnictva. V oblasti občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov je naopak počet vydaných rozhodnutí nižší ako počet novozačatých konaní. Kým v počte sudcov patríme skôr k európskemu priemeru, Slováci sa stále radia medzi národy, ktoré sa "radi" súdia. V počte súdnych sporov na sto obyvateľov patríme do prvej šestky v Európe. Slovensku sa už dlhodobo nedarí skrátiť dĺžku konkurzných konaní, ktoré v priemere trvajú 4 roky. V tomto ohľade je Slovensko na chvoste európskej dvadsaťosmičky.