Pokiaľ Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody o vystúpení, ktorou by sa zaviedlo prechodné obdobie, bude sa na colné účely považovať za krajinu mimo EÚ od dátumu vystúpenia.

Ak tak zatiaľ neurobili, podniky v EÚ by sa mali začali pripravovať na túto možnosť.

Brexit bude mať vplyv na Vašu spoločnosť, ak táto…

  • … predáva tovar alebo poskytuje služby v Spojenom kráľovstve, alebo
  • … kupuje tovar alebo prijíma služby zo Spojeného kráľovstva, alebo
  • … prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo.

Čo by ste mali robiť?

Všetky dotknuté podniky sa musia pripraviť, prijať všetky potrebné rozhodnutia a dokončiť všetky požadované administratívne opatrenia čo možno najskôr, aby zabránili narušeniu svojho podnikania. Postupujte podľa kontrolného zoznamu a zistite, aké praktické kroky musíte prijať čo najskôr, aby ste boli pripravení. Kontrolný zoznam pre obchodníkov týkajúci sa brexitu je na portáli www.europa.sk.