COVID-19: európsky tím vedeckých odborníkov na posilnenie koordinácie a lekárskej reakcie EÚ. Európska komisia zriadila poradný panel pre COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov s cieľom sformulovať usmernenia EÚ o vedecky podložených a koordinovaných opatreniach na riadenie rizík spojených s ochorením. Európsky tím vedeckých odborníkov na posilnenie koordinácie a zdravotníckej reakcie EÚ bol vytvorený na základe mandátu členských štátov a predsedať mu bude predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a spolupredsedať Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín.

Panel bude poskytovať Komisii poradenstvo vo formulácii reakčných opatrení, identifikácii a zmiernení nedostatkov v opatreniach, stanovení priorít v oblasti zdravotnej starostlivosti, politických opatrení a zmiernení dlhodobých dôsledkov COVID-19. Zasadať v ňom bude sedem členov zo šiestich členských krajín, ktorí budú rokovať prostredníctvom videokonferencie dvakrát týždenne. Ako pozorovatelia sa zúčastnia Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska lieková agentúra (EMA) a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).