Dňa 26. apríla 2017 sa pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici uskutoční už XVII. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku s názvom Inovácie v každodennom živote. Cieľom konferencie je priblížiť tematiku inovácií, najmä ich význam, uplatnenie v praxi a v bežnom živote. Na konferenciu Vás srdečne pozývame. Prihlásiť sa môžete do 19. apríla 2017  na  http://www.upv.sk/?kontaktny-formular .