V piatok 8. marca 2024 o 10.00 sa v priestoroch Zastúpenia EK na Slovensku uskutoční podujatie pod názvom Spotrebiteľský dialóg – Ochrana zraniteľných spotrebiteľov (nielen) v digitálnom veku. Nedostatočné povedomie spotrebiteľov o svojich spotrebiteľských právach v kombinácii s rýchlo napredujúcou digitalizáciou predstavuje pre zraniteľných spotrebiteľov zvýšené riziko zásahu do ich práv. Na podujatí vystúpia: zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radim Dvořák, komisár pre spravodlivosť Didier Reynders (videopríhovor), štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vladimír Šimoňák. Spotrebiteľské dialógy organizuje Európska komisia vo viacerých členských štátoch EÚ s cieľom poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám priestor pre vzájomnú diskusiu, výmenu skúseností, ako aj možnosť zhodnotenia spotrebiteľskej politiky a podpory spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa. Podujatie v Bratislave organizuje Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.