Podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip uviedol: „Kybernetická bezpečnosť je základným kameňom digitálneho sveta. Nesieme v tejto oblasti spoločnú zodpovednosť – každý z nás, každý deň. Vítam toto spoločné úsilie na podporu informovanosti a konkrétne opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej Európe.“

  • Hospodársky dopad kybernetickej kriminality vzrástol medzi rokmi 2013 a 2017 päťnásobne.
  • V niektorých členských štátoch tvorí kybernetická trestná činnosť až  50% všetkých trestných činov.
  • Až 80% európskych spoločností zaznamenalo v minulom roku aspoň jeden incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • 69% spoločností nemajú žiadnu alebo len základnú vedomosť o svojho vystavenia sa kybernetickým rizikám.
  • Až 60% spoločností si nikdy nevyčíslilo potenciálne finančné straty veľkého kybernetického útoku.
  • Polovica (51%) občanov EÚ má pocit, že nie sú dobre, alebo vôbec informovaní o kybernetických útokoch.