Zistenia za Slovensko (spolu s porovnaním voči priemeru EÚ):

– podľa 60 % opýtaných Slovákov je úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku účinné

– podľa 69 % respondentov (EÚ 86 %) by školské hodiny a materiály mali obsahovať informácie o rozmanitosti z hľadiska zdravotného postihnutia, z hľadiska etnického pôvodu alebo farby pleti (SK 66 %, EÚ 82 %), náboženstva a vierovyznania (SK 72 %, EÚ 81 %), rómskej kultúry a histórie (SK 62 %, EÚ 72 %), sexuálnej orientácie (SK 44 %, EÚ 71%)

– podľa 66 % slovenských respondentov by úradné doklady (cestovné pasy, rodné listy…) nemali mať tretiu možnosť napríklad X alebo I (Iné) okrem možnosti muž (M) a žena (Ž) pre osoby, ktoré sa neidentifikujú ako žena alebo muž  (EÚ 42 %)

– najväčší počet respondentov by v prípade, že sa stali obeťou diskriminácie (vrátane obťažovania) nahlásili prípad najradšej polícii (35 %), priateľovi alebo rodine (21 %) alebo právnikovi (12 %) – za kritéria znevýhodňujúce kandidáta pri uchádzaní sa o zamestnanie najviac Slovákov v prieskume uviedlo: Rómska identita (39 %), vek kandidáta (37 %), postihnutie (29 %), farba pleti kandidáta (27 %), vzhľad kandidáta (25 %), pohlavie kandidáta (22 %) či sexuálna orientácia- gej, lesba, bisexuál (17 %)

– 39 % opýtaným by prekážalo keby ich kolega v práci bol moslim, 37 % by prekážala intersexuálna osoba, 30 % by prekážal Róm alebo budhista či černoch

– medzi najrozšírenejšie formy diskriminácie Slováci v prieskume označili diskrimináciu na základe rómskej príslušnosti: 41 % (EÚ 61 %), farby pleti: 29 % (EÚ 59 %), sexuálnej orientácie: 25 % (EÚ 53 %), etnického pôvodu: 24 % (EÚ 59 %) a vnímania ako príliš starého či mladého človeka: 22 % (EÚ 40 %), postihnutia: 21 % (EÚ 44 %)