<div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Európska komisia prijala
stratégiu na vybudovanie <b>Jednotného digitálneho trhu</b> v Európe. Ide o
jednu z hlavných priorít Junckerovej komisie a významný krok vpred. Digitálne
technológie zasahujú do všetkých oblastí života, pracovného aj osobného.
</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Cieľom
jednotného digitálneho trhu je odstrániť regulačné obmedzenia a konečne vytvoriť
z 28 vnútroštátnych trhov len jeden. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by
mohol <b>priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky
nových pracovných </b><b>miest</b>. Okrem toho
vzniknú&nbsp; príležitostí pre priemysel a podniky. Zjednoduší sa online nakupovanie,
prístup k digitálnemu obsahu a zároveň&nbsp; bude umožnená ochrana proti internetovým
hrozbám.</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt;"><font face="Times New Roman"><font size="3">Stratégiu tvorí súbor 16
konkrétnych kľúčových opatrení, ktoré majú byť <b>predložené do konca budúceho
roka</b><b> (2016)</b>. Opatrenia a celá stratégia stoja na <b>troch
pilieroch</b>: 1) lepšom prístupe spotrebiteľov a
podnikov k digitálnym tovarom a službám v EÚ; 2) vytváraní vhodných a rovnakých
podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb; 3) maximalizácii
rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.</font> </font></span></font></div>