Účastníkmi Diskusných stolov budú popredné osobnosti slovenského poľnohospodárskeho života, ako aj odborníci z Európskej komisie. Hovoriť sa bude o tom čo pre slovenské poľnohospodárstvo znamená predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ, o hospodárskom prínose nových technológií a efektívnom využívaní európskej podpory slovenskými poľnohospodármi. Sobota bude venovaná mladým farmárom a prebehne aj diskusia o výhodách spotreby domácich potravín a výrobkov.