Európska komisia v rámci pripravenosti na brexit a krízových príprav prijala niekoľko opatrení na ochranu občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte. Zatiaľ čo Európska komisia je naďalej odhodlaná uzavrieť dohodu o vystúpení, je stále možné, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu bez dohody. Keďže mnohí občania EÚ a Spojeného kráľovstva urobili svoje životné rozhodnutia na základe práv súvisiacich s voľným pohybom podľa právnych predpisov EÚ, neriadený odchod môže mať závažné následky na ich životy. S cieľom chrániť práva na sociálne zabezpečenie týkajúce sa situácií pred dátumom vystúpenia Komisia navrhla nariadenie EÚ, ktoré už bolo schválené Európskym parlamentom a Radou. Okrem tohto nariadenia Komisia spolupracovala s 27 členskými štátmi na zabezpečení spoločného prístupu. Konkrétnejšie im odporúčala, aby používali vnútroštátne, jednostranné opatrenia napr. na prenos starobného dôchodku osobám bývajúcim v Spojenom kráľovstve a riešenie prebiehajúcich liečebných postupov. Komisia tiež uverejnila informácie pre občanov o živote, práci a cestovaní v EÚ a Spojenom kráľovstve.