So vzdelávaním súvisí projekt Supertrieda, Zastúpenie EK na Slovensku je jeho partnerom. Zajtra, dňa 16. Júna 2016 bude v Šamoríne finále tohto skvelého modelového projektu pre základné a stredné školy. Supertrieda je na slovenských školách etablovaná ako prevencia proti šikane, zároveň v žiakoch podporuje kreativitu, zmysel pre prácu v kolektíve a pomáha zlepšovať vzťahy v triede.