Po 4 rokoch včera Európsky parlament schváli smernicu upravujúcu využívanie osobných údajov o cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR). Návrh sa datuje ešte do roku 2011.Únia si od nej sľubuje lepšiu prevenciu a efektívnejšie vyšetrovanie terorizmu a inej závažnej kriminality.Letecké spoločnosti budú musieť poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi úniou a tretími krajinami.