Európska komisia prijala balík opatrení na obnovu kapitálových trhov, ktorý tvorí súčasť jej stratégie obnovy Európy po pandémii koronavírusu. Komisia už 28. apríla navrhla balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom podporiť poskytovanie bankových úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Predmetné opatrenia majú kapitálovým trhom zjednodušiť podporu európskych podnikov, aby sa mohli pozviechať z krízy. V balíku sa navrhujú cielené zmeny pravidiel kapitálového trhu, ktoré podnietia vyššie investície do hospodárstva, umožnia rýchlu rekapitalizáciu spoločností a zlepšia kapacitu bánk financovať obnovu. Súčasťou balíka sú:
– Cielené zmeny režimu prospektu – prospekt obnovy EÚ: ľahko vytvoriť – ľahko pochopiť – ľahko skontrolovať
– Cielené zmeny požiadaviek smernice MiFID II na európske firmy
– Cielené zmeny pravidiel sekuritizácie
Na všetky tieto zmeny sa zameriava pozornosť projektu únie kapitálových trhov, ktorý má za cieľ zlepšiť integráciu kapitálových trhov jednotlivých štátov.