<font face="Times New Roman" size="3">Centrum Europe Direct Poprad dnes uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2015 v popradskom hoteli SATEL***.Súťaže sa zúčastnilo 11 stredných škôl z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš a Martin. Regionálnym víťazom sa stalo súťažné družstvo troch študentov z Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku. Tento tím bude región Tatier reprezentovať na národnom kole v Bratislave dňa 04. júna 2015.</font>