Európska komisia uverejnila oznámenie o riadení klimatických rizík v Európe. Stanovuje sa v ňom, ako môžu EÚ a jej členské štáty lepšie predvídať, pochopiť a riešiť rastúce klimatické riziká a ako môžu pripraviť a vykonávať politiky, ktoré zachraňujú životy, znižujú náklady a chránia prosperitu v celej EÚ. Oznámenie je reakciou na historicky prvé európske posúdenie klimatických rizík (EUCRA), vedeckú správu Európskej environmentálnej agentúry. Spoločne sú výzvou na prijatie opatrení pre všetky úrovne verejnej správy, ako aj pre súkromný sektor a občiansku spoločnosť. V dnešnom oznámení sa poukazuje na to, ako môže EÚ účinne čeliť rizikám a budovať väčšiu odolnosť proti zmene klímy. Komisia navrhuje súbor opatrení a bude spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, občanmi a podnikmi s cieľom nadviazať na tieto návrhy. Podľa prieskumu Eurobarometra 77 % Európanov považuje zmenu klímy za veľmi vážny problém a viac ako každý tretí Európan (37 %) sa cíti osobne vystavený klimatickým rizikám.