Európska komisia predložila svoj plán ako dosiahnuť definitívnu dohodu o migračnej politike do leta budúceho roku. O tomto politickom pláne bude Komisie rokovať s vedúcimi  predstaviteľmi  EÚ 14. decembra. Európa sa v oblasti migrácie postupne odkláňa od krízového riadenia a je preto potrebné vytvoriť stabilnú dohodu o nadčasovej migračnej a azylovej politike EÚ.

Tromi základnými piliermi dohody by podľa EK mali byť:

 1. Solidarita a zodpovednosť v oblasti azylu a hraníc
  • reforma spoločného európskeho azylového systému – povinné premiestňovanie by sa mohlo uplatňovať len na vážne krízové situácie, v menej problematických situáciách by premiestňovanie bolo založené na dobrovoľných záväzkoch členských štátov
  • v oblasti ochrany vonkajších hraníc sem patrí úplné sfunkčnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž do marca 2018
 2. Posilnenie spolupráce a podpory tretím krajinám
  • ďalšie zdroje pre nástroj EÚ pre utečencov v Turecku, posilnenie strategického partnerstva s Africkou úniou a jej členskými štátmi
  • účinnejší boj s prevádzačmi
  • návraty a readmisie tých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území EÚ
 3. Viac finančných prostriedkov a flexibilné financovanie pre riadenie migrácie
  • flexibilné nástroje k reakcii na budúce výzvy v oblasti migrácie ako súčasť budúceho 7-ročného rozpočtu EÚ
  • od roku 2015 EÚ zvýšila finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť a pre agentúry EÚ o takmer 75 %.