Európska komisia podpísala dohody o grante v rámci programu Horizont 2020 s 23 projektami, ktoré vybrala v auguste. Nové projekty dostanú celkovo 128 miliónov eur na riešenie pretrvávajúcej pandémie koronavírusu a jej dopadov. Na projektoch sa zúčastňuje 344 výskumných tímov z 39 krajín vrátane 32 účastníkov z 15 krajín mimo EÚ. Financovanie v rámci programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 je súčasťou záväzku Komisie venovať 1,4 miliardy eur na globálnu reakciu na koronavírus. Túto iniciatívu v máji 2020 vyhlásila predsedníčka Ursula von der Leyenová. Slovensko je zastúpené v dvoch konzorciách. Spolupracuje na projekte ORCHESTRA, ktorého cieľom je prepojenie európskych kohort (veľkých skupín pacientov) a zlepšiť účinnosť a intenzitu spoločnej reakcie na pandémiu SARS CoV-2. Slovensko je zastúpené aj v projekte unCoVer zameranom na vyhodnocovanie údajov pre rýchlu reakciu na COVID-19 založenú na dôkazoch. Financovanie umožní výskumníkom bojovať proti pandémii a jej dôsledkom posilnením priemyselnej kapacity na produkciu a zavádzanie ľahko dostupných riešení, rozvoj zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov, zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie a na štúdium kohort v celej Európe. Tieto výskumné činnosti dopĺňajú predchádzajúce úsilie zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín.