<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Prvé stretnutie
ministrov vnútra vyriešilo otázku prijímania azylantov z tretích krajín. 40
tisíc utečencov z Grécka a Talianska si EÚ zatiaľ nedokáže rozdeliť.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Dobrovoľné
príspevky členských krajín únie pri riešení migračnej krízy nenaplnili záväzok
z Európskej rady. Po júnovom odmietnutí nedobrovoľných kvót viaceré z nich
prezentovali svoje návrhy na prijatie istej časti migrantov zo Stredomoria.
Iné, vrátane Slovenska, zatiaľ formálny prísľub nedali.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>