Štatistický úrad EÚ Eurostat zverejnil štatistiky, ktoré ukazujú, že 28 členských štátov Európskej únie udelilo v roku 2017 štatút ochrany 538 000 žiadateľom o azyl, čo predstavuje pokles o takmer 25% v porovnaní s rokom 2016. Najväčšiu skupinu príjemcov tvorili občania Sýrie. Najvyšší počet osôb, ktorým bol udelený štatút ochrany, bol zaregistrovaný v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku a Švédsku. Na Slovensku sa azyl za rok 2017 poskytol 60 osobám, z toho 20 osobám sa poskytla doplnková ochrana a zvyšných 40 osôb získalo povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov. Väčšina osôb, ktorí na Slovensku získali štatút ochrany pochádzali z Afghanistanu, Sýrie a Ukrajiny.