Čína je dôležitým obchodným partnerom Únie, aj keď EÚ má s ňou trvalo negatívne saldo obchodu. Európsko-čínske ekonomické vzťahy nie sú bezproblémové. V roku 2001 sa stala členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Jej prístupový protokol hovorí o tom, že by sa do konca roka 2016 mala v kontexte medzinárodného obchodu prestať považovať za "ne-trhovú ekonomiku" (Non-Market Economy).
Toto rozhodnutie však nebude úplne automatické, ako by si Čína priala. Každá krajina – resp. EÚ ako celok – bude musieť toto rozhodnutie urobiť sama na základe vlastných kritérií.
Čína zažiadala o udelenie štatútu trhovej ekonomiky (Market Economy Status, MES) už omnoho skôr. EÚ však v roku 2004 aj v roku 2011 na základe vlastných hodnotení konštatovala, že z piatich kritérií spĺňa Čína len jedno.
Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »sa momentálne rozhoduje, či predloží formálny návrh na udelenie MES Číne. Tento krok by si vyžadoval zmenu nariadenia EÚ o anti-dumpingu (Regulation No 1225/2009), čo by sa muselo udiať riadnym legislatívnym postupom a vyžadovalo by si súhlas Rady EÚ (členských štátov) aj Európskeho parlamentu.