Európska komisia dnes dosiahla prvú dohodu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19, ako aj o jej darovaní krajinám s nízkym a stredným príjmom alebo jej presmerovaní do krajín EHP, keď sa očkovacia látka preukáže ako bezpečná a účinná proti ochoreniu COVID-19. Komisia dohodla základ zmluvného rámca pre nákup 300 miliónov dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca v mene členských štátov, s možnosťou nákupu ďalších 100 miliónov dávok.

Európska komisia zároveň ukončila aj prípravné rozhovory so spoločnosťou Johnson & Johnson o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Plánovaná zmluva by umožnila všetkým členským štátom EÚ kúpiť očkovaciu látku, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami. Komisia by mala mať po preukázaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 k dispozícii zmluvný rámec na nákup 200 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Neskôr by mohla dokúpiť ďalších 200 miliónov dávok. Komisia zároveň ďalej intenzívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín. Zámerom prípravných rozhovorov je dosiahnuť predbežnú dohodu o nákupe, ktorá sa má financovať z nástroja núdzovej podpory, v rámci ktorého sú vyčlenené finančné prostriedky na vytvorenie portfólia potenciálnych vakcín s rôznymi profilmi a od rôznych spoločností. Táto snaha vychádza z európskej vakcinačnej stratégie, ktorú Komisia prijala 17. júna 2020. Jej cieľom je do 12 až 18 mesiacov zabezpečiť všetkým európskym občanom kvalitné, bezpečné, účinné a cenovo dostupné vakcíny.