Dňa 12.05.2016 sa v Banskej Bystrici na Úrade priemyselného vlastníctva uskutoční seminár o práci s databázami pre registráciu ochranných známok, dizajnov a patentov. Seminára sa zúčastní aj centrum EDIC Poprad, keďže jednou jeho cieľovou skupinou sú aj malé a stredné podniky v oblasti výroby, obchodu a služieb.