"Potrebuje slovenský pracovný trh migráciu?" to je téma celodenného seminára, ktorý sa uskutoční na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku dňa 21.04.2016.
Účastníci sa budú venovať problematike potrebných zmien v imigračnej politike, vďaka ktorým by dokázala pružne reagovať na dopyt zamestnávateľov. Na Slovensku už niekoľko rokov klesá nezamestnanosť a rastie počet voľných pracovných miest. Zamestnávatelia začínajú pociťovať nedostatok voľnej pracovnej sily a čoraz častejšie vyhľadávajú pracovníkov v zahraničí.