Eurospravodaj – September 2018 – PDF NA STIAHNUTIE

SPRÁVA O STAVE EURÓPSKEJ ÚNIE

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predniesol svoju štvrtú správu o stave Únie v stredu 12. septembra v Európskom parlamente v Štrasburgu. Tohtoročná správa prichádza v období príprav na európske voľby v roku 2019 a v kontexte prebiehajúcej diskusie o budúcnosti Európskej únie s 27 členmi. V minuloročnom prejave predseda Juncker načrtol svoju víziu o vývoji Európskej únie a predstavil Plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Prejav sprevádzali aj konkrétne legislatívne návrhy a iniciatívy týkajúce sa obchodu, preverovania investícií, kybernetickej bezpečnosti, priemyslu a údajov.