Eurospravodaj – september 2021 PDF NA STIAHNUTIE

KOMISIA PREDSEDNÍČKY VON DER LEYENOVEJ

Dosiahnuté výsledky za obdobie 2020 – 2021

Päť dní pred tým, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyeová prednesla svoj prejav – Správu o stave EÚ, 15. septembra 2021 pred plénom Európskeho parlamentu, vydala Komisia brožúru, v ktorej ponúka prehľad svojej práce a svojich úspechov počas uplynulého roka. V publikácii, ktorá je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ, sa opisujú opatrenia prijaté na riešenie pandémie a na splnenie politických priorít Komisie. Po jednom z najťažších rokov svojej histórie hľadí Európa do budúcnosti znova s nádejou. Od jesene 2020 nás pandémia opäť zasiahla, a to ešte väčšou silou. Európska únia odpovedala znásobením svojho úsilia, najmä pokiaľ ide o zaobstaranie vakcín pre všetkých Európanov, posilnenie medzinárodnej spolupráce v boji proti pandémii a vyvedenie Európy z krízy do štádia obnovy prostredníctvom nástroja NextGenerationEU. Rekapitulácia uplynulého roka začína úsilím o ukončenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a končí prácou v rámci všetkých politických priorít – od realizácie Európskej zelenej dohody a európskeho digitálneho desaťročia až po opatrenia v oblasti bezpečnosti, demokracie a zdravia pre európskych občanov.