V stredu 4. júla otvorí Európska komisia verejnú konzultáciu v ktorej do 16. augusta môžu všetci občania či zainteresované strany vyjadriť svoj názor na úpravu letného času. Online dotazník je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny) a príspevky do konzultácie budú následne zverejnené.

Komisia tak reaguje na podnety:

  • od občanov, ktorí sa sťažujú na negatívny vplyv časového posunu na ich zdravie;
  • z Európskeho parlamentu, ktorý v  uznesení z februára 2018 požiadal Komisiu, aby súčasnú smernicu preskúmala prípadne navrhla jej revíziu;
  • od členských štátov  – niekoľko členských štátov sa s problematikou striedanie času obrátilo na Komisiu listom, napríklad Fínsko žiada, aby sa od polročných časových zmien upustilo.