<font face="Times New Roman" size="3">V dňoch 13. – 15.&nbsp; 05. 2015 sa v Trenčíne uskutoční pracovné stretnutie sietí centier Europe Direct v SR a ČR. Cieľom je prerokovanie možností spolupráce oboch sietí, a tiež výmena skúseností z realizovaných projektov komunikácie priorít EK a EP za uplynulé obdobie.</font>