Na Slovensku dosahuje podiel žien na riadiacich pozíciách 38 percent, čo je mierne nad priemerom EÚ. Najlepšie v tomto ohľade je na tom Lotyšsko, ktoré je zároveň jediným členským štátom EÚ, kde riadiacu pozíciu zastáva viac žien ako mužov (53 percent). Nasledujú Bulharsko, Poľsko (obe 44 percent), Írsko (43 percent), Estónsko (42 percent), Litva, Maďarsko a Rumunsko (všetky 41 percent). Naopak, žien na riadiacich pozíciách bolo najmenej v Nemecku, Taliansku, na Cypre (všetky 22 percent), v BelgickuRakúsku (obe 23 percent) a v Luxembursku (24 percent).