Množstvo vytriedeného odpadu medzi rokmi 2016 a 2017 stúplo o 17 percent. Občania SR vytriedili o 16 percent viac odpadov z obalov a o 19 percent viac odpadov z neobalových výrobkov. Potvrdzujú to nové podklady ministerstva životného prostredia pre systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ministerstvo každoročne poskytuje organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV) údaje pre výpočet ich zberového podielu a trhového podielu. OZV musia priebežne vyrovnávať objem zbieraného triedeného odpadu v obciach na jednej strane a vstupy od výrobcov, ktorí zber financujú, na druhej strane.