Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič navštívi zajtra 15.11. 2016 Slovensko.
Zúčastní sa LVI. Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie (Plenárny COSAC). COSAC predstavuje najvyššiu spoločnú konferenciu výborov národných parlamentov členských štátov Európskej únie, ktoré sa zaboberajú otázkami EÚ, ako aj predstaviteľov Európskeho parlamentu. Informácie o COSACu tu: http://www.cosac.eu/about/, program nájdete v prílohe.
Eurokomisár Maroš Šefčovič bude hlavným rečníkom panelu venovanom Energetickej únii (2016: Energy Union's „Year of delivery”).