Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vyhlásila Európska komisia s cieľom reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom, sa ukázalo ako úspešné. Výrobcovia predložili ponuky vyhovujúce všetkým množstvám jednotlivých položiek požadovaných členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na obstarávaní, a v niektorých prípadoch ich dokonca prekročili. Spoločné obstarávanie sa vzťahuje na rúška typu 2 a 3, rukavice, ochranné okuliare a štíty, chirurgické rúška a kombinézy. Máme tak istotu, že nemocnice, zdravotnícki pracovníci, domovy opatrovateľských služieb a všetci, ktorí to potrebujú, budú mať potrebné vybavenie na ochranu pred vírusom a obmedzenie jeho šírenia. Na tomto spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov. Ponuky sa momentálne posudzujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v nasledujúcich dňoch. Spoločné obstarávanie je pre členské štáty užitočným nástrojom, ako spoločne nakupovať tovar na trhoch za koordinácie Európskej komisie. Verejné obstarávanie väčšiny uvedeného vybavenia sa začalo pred týždňom, teda 17. marca. Obstarávanie rúšok bolo pôvodne vyhlásené ešte 28. februára.