V roku 2019 uplynulo 20 rokov od vytvorenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Ako vyplýva z jeho správy za rok 2019, OLAF neúnavne vyšetroval, aby zastavil čoraz zložitejšie cezhraničné podvody, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú humanitárnu pomoc, životné prostredie, ako aj poľnohospodárske a regionálne rozvojové fondy. Či už sa jedná o odhaľovania korupcie, alebo o prekazenie pašovania a falšovania výrobkov, OLAF výrazne zlepšil ochranu rozpočtu EÚ a európskych občanov v mnohých oblastiach. Dnešná správa poukazuje na široké spektrum podvodných schém, ktoré OLAF odhalil pri vyšetrovaniach uzavretých v roku 2019. V roku 2019 OLAF uzavrel 181 vyšetrovaní a začal 223. Trestná činnosť, ktorú úrad odhalil sa týkala najmä tajných dohôd a machinácií pri obstarávaní, cezhraničných schém, podvodov zameraných na prostriedky určené na financovanie výskumu alebo pašovania a falšovania.

Keďže udržateľný rozvoj, boj proti zmene klímy a ochrana životného prostredia sú kľúčovými prioritami Európskej únie, podvodníci sú pripravení zneužiť každú príležitosť. Vyšetrovania OLAFu sa čoraz viac zameriavajú na podvody súvisiace s environmentálnymi projektmi alebo projektmi s dosahom na životné prostredie. Napríklad v rámci kauzy Dieselgate OLAF odhalil spôsob, akým sa finančné prostriedky EÚ určené na výskum znižovania emisií vozidiel použili na vývoj motora vybaveného známym „vypínacím softvérom“, ktorým sa obchádzali emisné pravidlá EÚ. Po celý rok 2019 OLAF vyšetroval prípady obchodovania s ohrozenými druhmi a nezákonnú ťažbu a dovoz dreva do EÚ – niekedy dokonca z chránených lesov. Pri vyšetrovaní odhalil medzinárodné schémy obchodovania s nezákonnou bionaftou, podvody s fondami na odhaľovanie požiarov a niekoľko prípadov v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. V roku 2019 OLAF uzavrel aj niekoľko vyšetrovaní podozrivých zásielok tabaku do vodných fajok, ktoré prekročili hranice na územie členského štátu EÚ. Minulý rok OLAF pomohol vnútroštátnym orgánom zaistiť viac ako 251,4 milióna pašovaných cigariet.