Predseda EK Jean Claude Juncker vo svojom dnešnom prejave o stave Únie predstavil sadu opatrení, ktorá by mala pomôcť riešiť utečeneckú krízu. Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: "My Európania by sme mali vedieť a nezabúdať na to, prečo je poskytnutie útočiska poskytnutie základného práva na azyl tak dôležité. Dozrel čas, aby sme postavili stavebné bloky skutočnej európskej migračnej politiky, na vytvorenie ktorej sme vyzývali už v máji. Opatrenia, ktoré navrhujeme dnes zabezpečia, aby ľudia, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu mohli byť premiestnení rýchlo po príchode – a to nielen teraz ale aj pri akejkoľvek kríze v budúcnosti. Ak sa má európska solidarita prejaviť, malo by to byť práve v súvislosti s utečeneckou krízou. Dozrel čas na to, aby sme ukázali spoločnú odvahu a aby sme bez meškania poskyli európsku odpoveď."