Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie dňa 13. septembra 2017 svoj každoročný prejav o stave Únie. Centrum EDIC Poprad odporúča všetkým jeho priaznivcom podľa svojich časových možností sledovať tento prejav zameraný najmä na budúcnosť EÚ. Viac informácií na adrese: http://ec.europa.eu/slovakia/events/soteu2017_sk
Zastúpenie EK v SR pripravuje k prejavu podujatie:https://euractiv.sk/udalost/eu-stakeholder-event-prejav-o-stave-unie-v-roku-2017/.