Nie je to tak dávno, čo nórska premiérka Britom odkázala, aby z EÚ neodchádzali, pretože byť mimo sa im vôbec nebude páčiť.Najnovšie nórska ministerka pre európske záležitosti Elisabeth Aspakerová vyhlásila, že možný britský plán znovu sa pripojiť k Európskemu združeniu voľného obchodu (EZVO), nemusí byť v záujme Nórska.EZVO je medzinárodná organizácia podporujúca voľných obchod svojich členov – Nórska, Švajčiarska, Lichtenštanjska a Islandu.Tieto štáty v nie sú členmi EÚ, no úzko s ňou spolupracujú prostredníctvom dohody medzi EZVO a EÚ o Európskom hospodárskom priestore (EHP).Dohoda o EHP prepokladá, že signatárske krajiny prijmú legislatívu EÚ o štyroch slobodách na jednotnom trhu (osôb, tovarov, kapitálu) a upravuje aj spoluprácu v iných oblastiach, napríklad výskum, vzdelávanie, sociálna, politika, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a podobne.Predpokladá aj príspevky do európskeho rozpočtu, resp. príspevky na podporu menej rozvinutých regiónov EÚ. (tzv. Nórske fondy, EHP fondy).EHP naopak nepokrýva spoločnú poľnohospodársku politiku, obchodnú a colnú politiku, zahraničnú politiku alebo spoluprácu vo vnútorných veciach.Švajčiarsko je členom EZVO ale nie signatárom dohody o EHP, s EÚ má bilaterálnu sériu dohôd.