<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">V&nbsp;nedeľu <b>31. mája bude Svetový deň bez tabaku
</b>. Pri tejto príležitosti vychádza <b>prieskum Eurobarometer</b> o spotrebe
tabakových výrobkov. Okrem trendov sa podrobnejšie zameriava aj na používanie
elektronických cigariet a propagácie tabakových výrobkov. </font><font face="Times New Roman" size="3">Z prieskumu celkovo vychádza, že <b>spotreba tabaku
od roku 2012 klesá, stále však v Európe fajčí 26% </b><b>obyvateľov</b> (v 2012 to bolo 28%). </font><font face="Times New Roman" size="3">Nezmenil sa priemerný vek kedy Európania začínajú
fajčiť, je to vo veku <b>17,6 rokov</b>.</font></p><div align="justify" style="text-align: justify; margin-top: 3pt;"><font face="Times New Roman" size="3"><b><u>Aké sú čísla pre Slovensko?</u></b></font></div><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><font face="Times New Roman" size="3">Ukazuje sa, že
najviac ohrozenou skupinou sú naďalej mladí ľudia vo
veku 15 až 18 rokov, v tejto kategórii si prvú cigaretu zapálilo 60% Slovákov.
6% začalo ešte skôr – pred dovŕšením 15 rokov, medzi 19. a 25. rokom začalo
fajčiť 24% respondentov. </font><font face="Times New Roman" size="3">37% fajčiarov fajčí medzi 11 a 20 cigaretami denne, 31% 6 až
10 cigariet za deň.&nbsp;</font><font face="Times New Roman" size="3">Pri výbere značky cigariet je pre 86%&nbsp; dôležitá cena.
Špecifické príchute považuje za dôležité 35% fajčiarov. </font><font face="Times New Roman" size="3">59% fajčiarov sa už niekedy pokúšalo prestať fajčiť, väčšina
(66%) sa o to pokúša bez akejkoľvek pomoci či nikotínovej
náhrady. </font><font face="Times New Roman" size="3">68% respondentov zastáva zákaz propagácie tabakových výrobkov
v obchodoch. 56% súhlasí aj so zákazom príchutí, ktoré by mohli zatraktívňovať
tabakové výrobky. 59% respondentov dokonca súhlasí so zvýšením daní na tabakové
výrobky. </font><font face="Times New Roman" size="3">Čo sa týka elektronických cigariet, za
škodlivé ich považuje 48% slovenských respondentov (EÚ
(52%).</font><font face="Times New Roman" size="3">Slovensko patrí medzi krajiny kde stúplo (o 10%) používanie
ručne šúľaných cigariet, stalo sa tak aj vo Francúzsku, ČR, Slovinsku a
Maďarsku. </font></p>