Pozývame Vás sledovať online podujatie venované prezentácií aktualizovanej analýzy o Stave zdravia v EÚ a na Slovensku (2021) a následnej diskusii o záveroch tejto správy. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa zdravotnícke služby museli rýchlo a dramaticky prispôsobiť núdzovej zdravotnej situácií. Na podujatí sa dozviete, aký je stav zdravia na Slovensku a aký dopad zanechalo ochorenie COVID-19, čo sú najväčšie rizikové faktory, ako sa hodnotí slovenský systém zdravotnej starostlivosti a aká je jeho výkonnosť (z hľadiska efektívnosti, prístupnosti a odolnosti). Podujatie bude moderovať Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Diskusie sa zúčastnia Dirk van den Steen, zástupca vedúceho oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) Európskej komisie, Francesca Colombo, vedúca oddelenia pre zdravie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Róbert Babeľa, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR a Pavel Oravec, prezident Slovenskej lekárskej komory.