Pripomíname podujatie, ktoré sa uskutoční zajtra 11.11.2016 o 13.00 na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Dozviete sa na ňom podrobnosti z Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2016 priamo od odborníkov z Európskej komisie.

Monitor vyšiel začiatkom tohto týždňa, v tomto dokumente Európska komisia mapuje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a zároveň hodnotí plnenie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 v oblasti vzdelávania.