Nezávislá štúdia vypracovaná pre Európsku komisiu ukázala, že obchodné dohody prispeli k zvýšeniu vývozu poľnohospodárskych produktov EÚ a podporili zamestnanosť v agropotravinárskom sektore, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Dokument podrobne skúmal obchodné dohody s tromi krajinami, a to s Mexikom, Južnou Kóreou a so Švajčiarskom.

Zo štúdie vyplýva, že dohody prispeli aj k zvýšeniu objemu obchodu v oboch smeroch. Došlo nielen k zvýšeniu vývozu z EÚ, ale aj k zvýšeniu dovozu výrobkov z týchto troch krajín, vďaka čomu sa rozšírila ponuka agropotravinárskych produktov pre spotrebiteľov a podniky v EÚ.

Dôležitým zistením je, že tento nárast dovozu má len nepatrný vplyv na domácu produkciu EÚ. Nahrádza skôr dovoz z iných tretích krajín alebo sa za ním skrýva nárast spotreby v EÚ.

Uvedené tri obchodné dohody takisto prispeli k rekordne vysokému vývozu agropotravinárskych produktov EÚ v roku 2016 v celkovej výške 130,7 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 1,7 miliardy eur oproti roku 2015.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan výsledky štúdie privítal slovami: “Len vďaka týmto trom dohodám sa zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o viac než jednu miliardu eur a pridaná hodnota v agropotravinárskom sektore sa zvýšila o 600 miliónov eur. Rovnako dôležitým zistením je to, že tento nárast vývozu podporil celkovo tisícky pracovných miest v celej EÚ, ktorých väčšina je sústredená v agropotravinárskom sektore vrátane poľnohospodárskej prvovýroby. Tieto údaje sú jasným dôkazom, že ambiciózne a vyvážené obchodné dohody sú prospešné pre európsky potravinársky a poľnohospodársky sektor.“