Zastúpenie Európskej komisie ja hlavným partnerom súťaže Junior Internet. Ešte viac ako týždeň (do 26.2.) majú nádejní blogeri, youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári na to, aby sa do tejto súťaže prihlásili a zmerali si sily vo viacerých kategóriách.
V kategórii JuniorText môžu študenti napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň na tému Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?
„Hovorí sa, že cesta k skutočnému šťastiu vedie cez to, ako vie človek nezištne pomáhať iným. Pocit radosti a zadosťučinenia nám prináša dobre vykonaná práca, z ktorej má osoh nielen jedinec, ale aj naše najbližšie okolie, či celá spoločnosť. Možností, ktoré dnes môžu mladí ľudia využiť a pozitívne prostredníctvom nich ovplyvniť ich svoje okolie, je mnoho. Jednou z nich je napríklad Európsky zbor solidarity, ktorý mladým ľuďom ponúka zapojiť sa do rôznych projektov ako dobrovoľníci. Solidarita je v súčasnosti mimoriadne dôležitá, preto som rád, že túto tému reflektuje aj taká súťaž, akou je Junior Internet,“ uviedol v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek.