Dňa 31. mája sa pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku snažíme zvyšovať povedomie o škodlivých a smrteľných účinkoch fajčenia a požívania tabakových výrobkov. Celkové čísla sú šokujúce: každý rok na následky požívania tabaku vo svete zomrie viac než sedem miliónov ľudí. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo EÚ a jej členské štáty aktívne podporujú celosvetovú dohodu v oblasti zdravia, konkrétne Rámcový dohovor o kontrole tabaku, ktorý vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia.
Konzumácia tabaku je zďaleka najväčším zdravotným rizikom, ktorému sa dá vyhnúť, a zároveň najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ, ktorá má na svedomí takmer 700 000 úmrtí ročne. Nie je to len obyčajné číslo, pretože ide o našich rodinných príslušníkov, priateľov či kolegov. Znepokojuje ma najmä fakt, že medzi mládežou sa rozmáha vaping (vdychovanie vodnej pary) a rôzne nové produkty, ako napríklad zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac predávajú na základe zavádzajúcich tvrdení. Fajčí 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Koľkí z nich používajú tieto alternatívne produkty, ktoré poškodzujú mladé pľúca?