V minulom týždni sa v bratislavskom Spoločenskom dome Nivy uskutočnilo národné finále 12. ročníka výchovno-vzdelávacej súťaže Supertrieda. Cieľom projektu je ponúknuť všetkým deťom na Slovensku tému, ktorou sa budú celý rok zaoberať v rámci vyučovania a na jej základe vytvoria umelecké dielo, ktorým sa budú prezentovať na školskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

Témami tohtoročnej Supertriedy boli heslá „Ako by vyzeral lepší svet?“ a „Myslenie je pohyb“. V národnom finále sa stretlo 24 tried z celého Slovenska, ktoré súťažili v troch vekových kategóriách. Celkový titul Supertrieda roka 2017 si napokon odniesla trieda 7. AB zo Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach pod vedením pani učiteľky Jany Gombitovej. Trieda získala umelecké dielo, maľbu na skle so Swarovského kryštáľmi s názvom Múza pre Supertriedu 2017, ktorého autorom je pani maliarka Adela Melišeková.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek zároveň vyzdvihol európsky rozmer súťaže: „Supertrieda je ako jediný vzdelávací projekt zo strednej Európy zaradená medzi vzorové projekty v rámci európskej vzdelávacej siete. Tohtoročné témy Supertriedy sú zároveň dokonale v súlade s hodnotami EÚ, ktorej cieľom je budovať lepšiu a modernejšiu spoločnosť založenú na princípoch solidarity a vzájomnej pomoci.“