“Blahoželám víťazom 12. ročníka Mladého Európana, ktorí preukázali skvelé vedomosti o Európskej únii a jej hodnotách. Odmenou sú im okrem nadobudnutého rozhľadu aj zaujímavé ceny. Som rád, že záujem o súťaž každoročne stúpa. Dokazuje to, že medzi študentmi a mladými ľuďmi je stále záujem o európske záležitosti a dianie okolo nás. Rastie nám nová generácia, ktorá bude vedieť dobre využívať rozsiahle európske príležitosti a práva,“uviedol v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Menovite sú to:

  1. miesto: Gymnázium Grösslingová, Bratislava
  2. miesto: Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves
  3. miesto: Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad

Záštitu nad súťažou tento rok prevzali predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Spoluorganizátorom a partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Technická pomoc.