Základným kameňom nového systému je princíp, ktorý poveruje výrobcov a dovozcov tovarov postarať o svoj výrobok od dizajnu, uvedenia na trh až po obdobie, keď skončí v smetnom koši.
Takzvaná rozšírená zodpovednosť výrobcov funguje napríklad v Nemecku od začiatku 90. rokov. Nový zákon o odpadoch ju na Slovensku „rozširuje“ aj na komunálnu úroveň.
„Výrobcovia budú plne zodpovední za odpady z obalov a neobalových výrobkov z plastu, papiera, skla a kovu, ktoré sú hlavnou zložkou komunálnych odpadov,“ vysvetlil na konferencii Opens external link in new windowSamospráva a triedený zber, ktorú organizuje spoločnosť Opens external link in new windowENVI-PAK, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) Vojtech Ferenc. „…budú mať povinnosť postarať sa o všetok vytriedený odpad a to na vlastné náklady,“ dodal.
V súčasnosti si výrobcovia plnia svoje povinnosti najmä cez priemyselné obaly, ktoré sú menej znečistené a ktoré tak predstavujú lacnejší spôsob, ako sa dostať k potrebným množstvám obalov. O komunálny odpad má dnes záujem len málokto.
– See more at: http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/vyrobcovia-triedeny-zber-zaplatia-z-vlastneho-024351#.dpuf