Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti mal v termíne od 23. do 25. septembra 2020 organizovať v Starej tržnici v Bratislave pravidelné podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť hlavné princípy otvoreného vládnutia – partnerstvo, právny štát a participáciu, a to prostredníctvom celodenných panelových diskusií, workshopov a prezentácií. V súlade s aktuálnymi platnými opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislave, ako aj s ohľadom na bezpečnosť a zdravie všetkých zúčastnených, sa konferencia Týždeň otvoreného vládnutia 2020 bude konať v zhustenej online forme. Dňa 24. septembra 2020 budú vybrané diskusie streamované online.
Súčasťou programu bude aj high-level panelová diskusia na tému Stav právneho štátu na Slovensku, ktorú Úrad splnomocnenca vlády SR organizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, a ktorá sa bude konať v súlade s protiepidemiologickými opatreniami v Starej tržnici dňa 24. septembra 2020