Komisia dnes hodnotí pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného kapitálového trhu, a to aj z hľadiska udržateľného financovania, a vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby nepoľavili v úsilí vybudovať základy únie kapitálových trhov.
Cieľom únie kapitálových trhov je uľahčiť spoločnostiam z EÚ získavať finančné prostriedky, ktoré potrebujú na rast. Únia kapitálových trhov predstavuje dôležitý projekt jednotného trhu, pretože odstraňuje prekážky pre cezhraničné investície v EÚ. Súčasťou je udržať v Európe rast, investovať do inovácií a podporovať globálnu konkurencieschopnosť EÚ. Cieľom únie kapitálových trhov je zároveň nasmerovať investície do projektov šetrných k životnému prostrediu, čím prispieva k udržateľnému a uhlíkovo neutrálnemu programu EÚ. Silná únia kapitálových trhov je potrebná aj na dobudovanie bankovej únie a na posilnenie hospodárskej a menovej únie a medzinárodnej úlohy eura.