<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Za vysoké koncové
ceny elektrickej energie, na ktoré upozornila Komisia môžu podľa regulačného
úradu najmä podporné schémy pre výrobu z obnoviteľných zdrojov energie.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Slovenský Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zvažuje Európskej komisii zaslať sťažnosť na
Zastúpenie Komisie na Slovensku za „ignorantský a neprofesionálny “</font><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">prístup pri zbere údajov a informácií o
energetickom trhu na Slovensku.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Reaguje tak na
výsledky hodnotiacej správy Slovenska v rámci Európskeho semestra, ktoré
Komisia zverejnila minulý týždeň. Európska exekutíva poukázala najmä na vysoké
koncové ceny energií, ktoré „znižujú konkurencieschopnosť slovenských firiem.“</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Pokým
veľkoobchodné ceny elektrickej energie sa pohybujú na úrovni okolitých štátov,
ceny energií pre domácnosti a priemysel patria podľa Komisie medzi najdrahšie v
EÚ. „Zdá sa nám, že dôvodom sú skôr regulované zložky ceny,“ naznačila pre TA3
ekonomická radkyňa Stáleho zastúpenia Komisie Lívia Vašáková.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>