Dňa 16. augusta 2018 skončila verejná konzultácia, v ktorej mohli všetci občania či zainteresované strany v EÚ vyjadriť svoj názor na úpravu letného času. Do tejto konzultácie sa zapojilo  4.6 milióna ľudí z 28 členských štátov, čo je zatiaľ najvyšší počet odpovedí aký kedy verejná konzultácia získala. Ďalším krokom je vyhodnotenie príspevkov, ktoré bude v nadchádzajúcich týždňoch zverejnené formou správy. Na základe výsledkov tejto konzultácie Európska komisia posúdi, či pristúpi k zmenám v súčasnej legislatíve. Hlavné slovo však budú mať v konečnom dôsledku členské štáty.