V Európskej únii pracuje 8,3 milióna pedagógov. Podľa dnes zverejnených štatistík Eurostatu je vzdelávanie prevažne ženskou doménou. V roku 2013 pracovalo v školstve 5,8 milióna žien, čo predstavuje 70 % pedagogického zboru.
Najnovší celoeurópsky prieskum sa zameral na dve podtémy. V prvej časti štatistici skúmali podiel žien a mužov na každej úrovni vzdelávania, v druhej časti ich zaujímal podiel pedagógov starších ako 50 rokov.
Žien je viac v predškolských zariadeniach, na základných aj stredných školách. Zástupcovia EÚ zdôraznili, že predškolskú výchovu vedú dámy až v 95 % prípadov. Situácia sa obracia pri vysokom školstve.